Rørfornying av ventilasjonskanaler

Skorstein, Ventilasjon

Skorstein og ventilasjon

Ved å rørfornye ventilasjonskanalene vil man få et energieffektivt og sunt inneklima for alle. Gjennom å forsegle ventilasjonskanalene skaper man en forutsetning for å effektivt kunne styre flyten av luft. Rørfornying av ventilasjonskanaler bidrar til energieffektivisering og forbedret inneklima. 

Metoden er godt egnet for avtrekkskanaler og piper. Installasjonen er rask og effektiv, noe som er gunstig for både kunden og den som utfører. Resultatet er at man skaper en ny og tett kanal med vedlikeholdt kanalområde. Eksisterende miljøer beholdes og det er ikke krav til dyr overflaterenovering.

Slik skjer det

1. Ventilasjonskanalene

Først inspiseres røyk- og ventilasjonskanalene med hjelp av kamera. Dette er et viktig punkt for å sikre tilgang til systemet, samt for å kontrollere at kanalen er fri for hindringer.

2. Montering

Montering av innmuringsvegg/ventilasjonsdetalj.

3. Det fleksible innsatsrøret

Det fleksible innsatsrøret av kompositt føres inn i røyk- eller avtrekkskanalen ved hjelp av tau. Deretter blåses det opp med luft slik at det former seg etter kanalens vegg.

4. Innsatsrøret herdes deretter

Innsatsrøret herdes deretter med damp til ca. 100 °C slik at harpiksen polymeres. Endene kappes bort, og kanalen er klar til å brukes.