Rørfornying Avløp

Rørrenovering

Rørfornying

Rørfornying er en måte å renovere eksisterende rørsystem spillvann og overvann uten at man trenger pigge frem rørene for å fysisk bytte de.  Rørfornying er godt egnet metode for å få nye rør uten for store inngrep i eiendommen.

Vi bruker moderne teknikker og materialer for å oppnå gode resultater,  som er bærekraftige over tid. Vi mener helt enkelt at det er viktig.

For å sikre at vi bruker de rette materialene og metoder, går vi grundig gjennom tegninger, utfører rørinspeksjoner og går befaringer for å kunne anbefale riktige løsninger. 

 

Grenforsterkning

Vi installerer alltid grenforsterkninger når vi installerer strømpe. Med grenforsterkning vil det ikke være noen risiko for lekkasje.

Utførelse

1. Rensing og filming

Overflater rundt installasjonsstedet beskyttet med dekkpapp. Vi skaper tilgang til systemet ved å demontere vannlåser, toaletter, sluk osv. Deretter renses og spyles rørsystemet rent. Til slutt kontrolleres rørene med kamera. Eventuelle skader dokumenteres og utbedres.

2. Sprøyte metoden

Rørfornying med sprøyting. Slanger føres ned i rørsystemet. Ved startpunktet starter rotasjonen med munnstykket, som da påfører plasten mot rørveggens innside samtidig som slangene dras forsiktig tilbake gjennom rørsystemet. Denne prosedyren gjentas normalt 2–4 ganger til kvalitetskravene oppnås.Det nye røret vil da være 3-5mm tykt.

3. Strømpe metoden

Rørfornying  med strømpe, også kalt foring eller relining. Strøpen impregneres med plast i og vrenges  inn i rørsystemet ved hjelp av lufttrykk. Deretter herder strømpen inne i røret til den er helt hard.  Etter herding åpnes alle tilkoblede grenledninger og grenforsterkning monteres.

 

4. Dokumentasjon

Etter rørfornyingen, kontrolleres og dokumenteres de nye rørene med kamera. Vi monterer tilbake vannlåser, toaletter o.l. Til slutt overlates egenkontroll, filmer og all anen dokumentasjon til kunden.