Hva kan rørfornyes?

Renovere klokt

Hva kan rørfornyes?

Eiendommer har forskjellige vedlikeholdsbehov.  Det er forskjell på private hus (eneboliger), sameier og borettslag. Men felles for alle sammen er at de inneholder avløpsrør, samt ventilasjonskanaler. 

De fleste fallstammer kan rørfornyes.

Det samme gjelder for grenrør fra stamme til leiligheter.

Sluk av støpejern. 

Stikkledninger til toalett, og kjøkken er vanskelig å ta frem uten store kostnader. Disse rørene blir som regel rørfornøyet. 

Innvendige taknedløp blir ofte glemt, men de er av samme årgang som resten av rørene, og bør også ses på i sammeneheng med et rørfornyings prosjekt. 

Bunnledning under kjellergulv blir ofte rørfornyet for å slippe å pigge opp. 

Uttrekksledning fra hus og frem til kommunalt avløp. Det hender at kommunen pålegger huseiere å gjøre noe med uttrekksledningen grunnet lekkasje eller dårlig forfatning på avløp. Her er det i mange tilfeller bedre med rørfornying enn å grave opp hele ledningen. 

I kjellere ser man ofte avløpsstammene. Noen ganger ser man rustflekker eller at det renner rust på utsiden av rørene. Dette tyder på at rørene er i dårlig forfatning og man bør se på rørfornying.