Kvalitet – Miljø – Arbeidsmiljø

Vi jobber for bærekraftig samfunn

For oss er det naturlig å jobbe for et langsiktig bærekraftig samfunn. Gjennom vårt miljøengasjement tar vi vår del av ansvaret for at kommende generasjoner skal få mulighet til å oppleve og nyte frisk luft, rent vann, biologisk mangfold og en levende natur.

Alle hos RKR tar et felles ansvar for miljøet og miljøarbeidet er en viktig del av vårt selskap. Vi bygger vårt miljøarbeid på at alle medarbeidere, kunder og samarbeidspartnere arbeider for samfunnets langsiktige utvikling. Gjennom et aktivt miljøarbeid forebygger vi hos RKR negativ påvirkning på miljøet. Vi miljøtilpasser og effektiviserer vårt selskap i henhold til lover og krav som stilles til oss og vi streber alltid etter å forbedre miljøet.

mann holder relining strømpe

Kvalitet

Samarbeid og engasjement er motoren for høy kvalitet og drivkraften til stadige forbedringer. Vi er en lærende organisasjon som reflekterer over hva vi gjør i dag som vi kan gjøre enda bedre i morgen. Kvalitet er noe vi skaper sammen.

En sannhet er også at kvalitet og forutsetninger har med hverandre å gjøre, akkurat som at kvalitetsstyringssystemer skal følges og personalet skal opplæres i den standardiserte arbeidsmåten. Vi har SINTEF Teknisk Godkjenning (TG).

Vi skal bruke bransjens spisskompetanse til å sikre at prosjektene våre er verdiskapende i alle ledd.

Arbeidsmiljø

Arbeidsmiljø

Et hyggelig og ønskelig arbeidsmiljø er et miljø som er så bra at alle medarbeidere trives og utvikles i jobben sin. Det er også et miljø som innebærer mangel på risiko. Derfor skal en ærlig og åpen holdning prege arbeidsplassen, og samtlige medarbeidere skal få mulighet til å påvirke sin egen arbeidssituasjon.

Vi anser et godt og trivelig arbeidsmiljø som en forutsetning for at vi skal kunne være produktive og konkurransedyktige, samt å ha bedre muligheter til å rekruttere nye kvalifiserte medarbeidere.

Medarbeiderne er, slik vi ser det, selskapets viktigste ressurs.